Tønnene våre

Det har frå gamalt av vorte salta sild i tønner. No går det meste av tønnene til fiskebruka langs kysten for å salte torskerogn til kaviarproduksjonen, men det går òg til salting av kjøtt og fisk.

Tønna vert ikkje lenger berre nytta til tradisjonelt bruk. I dag er det mange som vil ha tønner heime eller i eit maritimt miljø, både som innreiing og praktisk bruk, for eksempel til å samle regnvatn eller til oppbevaring.

Tønnene våre har ulik storleik. I motsetning til kva ein kanskje trur, er ikkje ei halvtønne ei tønne som er kappa i to, men den har omlag halve volumet av ei heiltønne. Vidare er det fjerding (1/4) og åttring (1/8)

Stampar er ypparlege til å plante i eller bruke til oppbevaring.
Stampar kan fåast både med og utan hank. Som tønna finst stampen i forskjellige storleikar.

Størrelser - Tønner

På Tønnegarden blir det produsert tretønner i fire storleikar. Heiltønne, halvtønne, fjerding og åttring.

Volum Høgde Diameter (i toppen)

Heiltønne

115 liter
75cm
45cm

Halvtønne

60 liter
60cm
37cm

Fjerding

30 liter
48cm
30cm

Åttring

15 liter
38cm
24cm

Størrelser - Stamper

Alle mål er omtrentlige

Volum Høgde Diameter (i toppen)

Stamp av heiltønne

55 liter (u/hank)
45 liter (m/hank)
38cm (u/hank)
33cm (m/hank)
52cm

Stamp av halvtønne

30 liter (u/hank)
25 liter (m/hank)
30cm (u/hank)
25cm (m/hank)
42cm

Stamp av fjerding

15 liter (u/hank)
10 liter (m/hank)
24cm (u/hank)
20cm (m/hank)
32cm

Stamp av åttring

7 liter (u/hank)
5 liter (m/hank)
19cm (u/hank)
15cm (m/hank)
25cm

Priser

Vanleg Spesialtørka * Tillegg for flammebehandling Tillegg for beising / maling / lakkering

Heiltønne

Kr. 1450,-
Kr. 1600,- *
Kr. 350,-
Kr. 500,-

Halvtønne

Kr. 1250,-
Kr. 1400,- *
Kr. 300,-
Kr. 450,-

Fjerding

Kr. 1150,-
Kr. 1300,- *
Kr. 250,-
Kr. 350,-

Åttring

Kr. 1000,-
Kr. 1150,- *
Kr. 250,-
Kr. 350,-

Heiltønnestamp m/hank

Kr. 950,-
Kr. 1100,- *
Kr. 250,-
Kr. 350,-

Heiltønnestamp u/hank

Kr. 850,-
Kr. 1000,- *
Kr. 250,-
Kr. 350,-

Halvtønnestamp m/hank

Kr. 850,-
Kr. 1000,- *
Kr. 250,-
Kr. 300,-

Halvtønnestamp u/hank

Kr. 750,-
Kr. 900,- *
Kr. 250,-
Kr. 300,-

Fjerdingstamp m/hank

Kr. 700,-
Kr. 800,- *
Kr. 150,-
Kr. 225-

Fjerdingstamp u/hank

Kr. 650,-
Kr. 700,- *
Kr. 150,-
Kr. 225,-

Åttringstamp m/hank

Kr. 650,-
Kr. 700,- *
Kr. 150,-
Kr. 200,-

Åttringstamp u/hank

Kr. 600,-
Kr. 675,- *
Kr. 150,-
Kr. 200,-

* Best eigna til innandørs bruk i tørre miljø.

Finst òg i andre kvalitetar. Gir du beskjed om bruksområde, så hjelper me deg med å finne rett kvalitet og pris.
Prisar kan variere etter bruk og kvalitet.

Åpne tønne

Det er mange som spør korleis ei tønne skal åpnast. Videoen viser korleis dette kan gjerast.

Bestill eller send oss ei melding om tønnene her