Tønnene våre

Det har frå gamalt av vorte salta sild i tønner. No går det meste av tønnene til fiskebruka langs kysten for å salte torskerogn til kaviarproduksjonen, men det går òg til salting av kjøtt og fisk.

Tønna vert ikkje lenger berre nytta til tradisjonelt bruk. I dag er det mange som vil ha tønner heime eller i eit maritimt miljø, både som innreiing og praktisk bruk, for eksempel til å samle regnvatn eller til oppbevaring.

Tønnene våre har ulik storleik. I motsetning til kva ein kanskje trur, er ikkje ei halvtønne ei tønne som er kappa i to, men den har omlag halve volumet av ei heiltønne. Vidare er det fjerding (1/4) og åttring (1/8)

Stampar er ypparlege til å plante i eller bruke til oppbevaring.
Stampar kan fåast både med og utan hank. Som tønna finst stampen i forskjellige storleikar.

Størrelser

På Tønnegarden blir det produsert tretønner i fire storleikar. Heiltønne, halvtønne, fjerding og åttring.

Volum Høgde Diameter (i toppen)

Heiltønne

115 liter
75cm
45cm

Halvtønne

60 liter
60cm
37cm

Fjerding

30 liter
48cm
24cm

Åttring

15 liter
38cm
24cm

Priser

Vanleg Spesialtørka * Tillegg for flammebehandling Tillegg for lakkering Tillegg for beising / maling

Heiltønne

Kr. 950,-
Kr. 1050,-
Kr. 200,-
Kr. 300,-
Kr. 350,-

Halvtønne

Kr. 900,-
Kr. 1000,-
Kr. 150,-
Kr. 250,-
Kr. 300,-

Fjerding

Kr. 850,-
Kr. 900,-
Kr. 120,-
Kr. 200,-
Kr. 250,-

Åttring

Kr. 800,-
Kr. 850,-
Kr. 100,-
Kr. 150,-
Kr. 200,-

Heiltønnestamp m/hank

Kr. 600,-
Kr. 680,-
Kr. 100,-
Kr. 150,-
Kr. 200,-

Heiltønnestamp u/hank

Kr. 500,-
Kr. 580,-
Kr. 100,-
Kr. 150,-
Kr. 200,-

Halvtønnestamp m/hank

Kr. 500,-
Kr. 550,-
Kr. 100,-
Kr. 150,-
Kr. 200,-

Halvtønnestamp u/hank

Kr. 450,-
Kr. 500,-
Kr. 100,-
Kr. 150,-
Kr. 200,-

Fjerdingstamp m/hank

Kr. 450,-
Kr. 500,-
Kr. 75,-
Kr. 100,-
Kr. 175,-

Fjerdingstamp u/hank

Kr. 400,-
Kr. 450,-
Kr. 75,-
Kr. 100,-
Kr. 150,-

Åttringstamp m/hank

Kr. 400,-
Kr. 450,-
Kr. 75,-
Kr. 100,-
Kr. 150,-

Åttringstamp u/hank

Kr. 400,-
Kr. 425,-
Kr. 75,-
Kr. 100,-
Kr. 150,-

* Best eigna til innandørs bruk i tørre miljø.

Bestill eller send oss ei melding om tønnene her