Personvern

Kva for personopplysingar me samlar inn, og kvifor me gjer det

Kontaktskjema

Sender du oss e-post via kontaktskjemaa på nettsida vert opplysningane du har tasta inn og lasta opp lagra slik at me kan bruke dette til å svare deg og fullføre eventuelle ordre.

Infokapslar

Innebygd innhald frå andre nettstader

Sider og artiklar på denne nettstaden kan ha innhald (td. videoar, bilete, artiklar osfr.) frå andre nettstader. Slikt innebygd innhald frå andre nettstader fungerer akkurat som om du hadde vore på dei andre nettstadene. Døme på dette er Google Maps og YouTube-videoar.

Desse nettstadene kan samla data om deg, bruka infokapslar, innehalda tredjepartssporing, og overvaka korleis du samhandlar med det tredjepartsinnhaldet. Slik sporing kan til dømes vera å spora korleis du samhandlar med innebygd innhald viss du har ein brukarkonto og er logga inn på den nettsida.

Analyse

Me bruker besøksdata til å sjå statistikk på antal besøkande. Me lagerer ikkje informasjon som nettleser, operativsystem, IP eller lokasjon.

Kor lenge me lagrar opplysingane dine

Informasjonskapslar på denne sida vert sletta etter eitt år.

Kva rettar du har over oppysingane dine

Viss du har sendt e-post i kontaktskjemaet, kan du be om å få ein oversikt over personopplysningar me har om deg, mellom anna alle opplysingane du har gjeve oss. Du kan òg be om at me slettar alle personopplysingar me har. Det vekjem likevel ikkje data me må lagra av administrative, juridiske eller tryggleiksgrunnar.