Handverkarar i arbeid

Tønnegarden er eit èconomusèe og visningssenter. Møt inspirerte handverkarar som brenn for tradisjonshandverk. Som besøkjande får du lære om faget og oppleve produksjonen, sjå ei tønne vert til! Me ynskjer å vise deg tønna si historie, samtidig som du får ei unik oppleving. 

Alle sansar kan tas i bruk ved eit besøk hos oss, det dufter herleg av tre, strukturen i treverket er godt å kjenne på, du kan høyre dikselen slå, du får sjå det brenn livleg i trespon som varmer opp tønna. I gardsbutikken er sjansen stor for at også smakssansane får ei god oppleving.

Tønner er å få kjøpt i vår butikk, me har tønner i ulike storleikar, stampar, tønnestolar, og andre produkt for sal. Det kan vere noko leveringstid på tønneprodukta.

Sjå meir på Håndlaget sine nettsider

Omvisning i tønneproduksjonen

Sjå ei tønne vert til- frå stav til tønne med historie.

Gruppe inntil 15 personer
Kr. 1500,-
Gruppe inntil 25 personer
Kr. 2000,-

Me har plass til mange, men er gruppa stor (over 25) anbefaler me å dele i to grupper for best mogleg oppleving

Sjå deg om på eige hand

Her er mykje å sjå, sanse og oppleve både inne og ute. Det er flotte turmuligheter i området med skogen like utanfor døra. På sommarhalvåret har me dyra ute.  Inne har me butikk, utstillingar, bilder, historie, og visningsvindu til produksjonsverkstaden.